keskiviikko 16. marraskuuta 2011

Palvelumuotoilun välineitä

Yhden workshopin yhteydessä kehittelin välinettä jolla arvottaa sidosryhmien merkitystä ja suhdetta (stakeholders) arvolupaukseen. Ohessa pienen jatkokehittelyn tulos. Työkalu on vapaasti käytettävissä Creative Commonsin periaatteiden mukaisesti. Kartan siirto ns. automaattiseksi graafiksi on työn alla.

Kommentit, kehitysehdotukset yms. tervetulleita. 

 ------------------------------------

During a workshop I devised a tool to rank and evaluate stakeholders relationship to chosen value proposition aspect.Working on to make this automated application to make crossreferencing more convenient.

Comments and ideas for improvement are very welcome.