sunnuntai 10. heinäkuuta 2011

Palvelumuotoilu workshop - mietteitä

Lunastin viime viikolla Ystäväyrittäjyys-sivustolla tarjoamani arpajaisvoiton eli päivän kestävän palvelumuotoilu-workshopin. Kokemus oli erittäin innostava ja suoraan sanoen en pahastuisi, jos vaikka pääsisin joskus tekemään tuon tyyppistä työtä kokopäiväisesti.

Voittajaksi oli osunut siis keskisuomalainen pienyrittäjä Tarja Huttunen Tarjan Taivutus yrityksestä päätoimialana on erilaiset hyvinvointipalvelut.Yritys toimii myös osana kehitteillä olevaa Hyvinvointikeskus Vernaa.

Sähköpostivaihdon ja muutamien puhelinkeskustelujen pohjalta workshopin teemaksi valikoitui Vernan toiminnan ja erityisesti tuotteiden kehittely. Sovittiin myös, että workshoppiin osallistuisi Vernan muita tulevia ydinjäseniä ja työtilat tarjoavalta markkinointi- ja mainostoimisto Aava & Bangiltä edustajia aikataulujensa sallimissa puitteissa.

Workshopin esivalmisteluihin kului jonkin verran aikaa kun asiakkaan toimiala ei ollut entuudestaan tuttua. Vaikka sinällään asiakas itse edustaa workshopissa alansa asiantuntemusta ja oma roolini on ennemminkin osattava kysyä niitä oikeita, tyhmiä ja hankalia kysymyksiä, niin katsoin tarpeelliseksi perehtyä alalla toimiviin yrityksiin, palveluihin ja erityisesti asiakkaan alueella toimiviin kilpailijoihin kokonaiskuvan saamiseksi. Tämän lisäksi spekuloin laajasti erilaisia ko. liiketoimintaan liittyviä osa-alueita ja kirjasin muistiin ideoita ja kysymyksiä. Tässä oivaksi työkaluksi on osoittautunut ns. mindmap-ohjelmistot, joista itse käytän MindManageria.


Varsinaisen workshop-ohjelman rakensin Business Model Generation - työkalun ympärille. Päiväohjelman ideana oli Business Model Canvasia - hyödyntäen kartoittaa Verna-jäsenien nykytilanne, hahmottaa mitä se voisi olla Vernassa, sitten perinteistä aivoriihi-menetelmää hyödyntäen "laventaa" ja ideoida lisää aineistoa erityisesti kohderyhmien ja tuotteiden osalta. Tämän jälkeen valittaisiin muutama hyvältä vaikuttava idea, josta edettäisiin nopeasti konkretian tasolle ns. rough prototyping - menetelmää hyödyntäen. Jos aikaa jäisi, niin "pikaprotoa" työstettäisiin vielä soveltamalla toimijaverkoston kartoitusta, jonka kautta nähtäisiin tuotteeseen liittyvät eri osapuolet/vaikuttajat ja heidän väliset suhteensa. Kantava ajatus oli, että päivän päätteeksi asiakkailla olisi eväät hyödyntää päivän aikana käytettyjä työkaluja jatkokehitykseen myöhemmin itsenäisestikin.

Varsinainen workshop-päivä sujuikin jopa yllättävän hyvin käsikirjoituksen mukaan, osin nopeammin kuin olin ajatellut ja toisaalta osin hitaammin. Aamusta etenimme epämuodollisten esittelyjen kautta kahvitellessa lyhyeen esitykseen, jossa hiukan taustoitin niin palvelusuunnitteluajattelua kuin Business Model Generationin ja Business Model Canvasin ideaa. Lisäksi teimme nopean ns. harjoitustehtävän canvasia hyödyntäen, jotta sen idea avautuisi konkreettisemmin. Varsinaiseen sisältöön päästiin kun siirryimme laatimaan osallistujien omien yritysten nykytilanteen hahmottamiseen josta sitten edelleen visioon osana Vernaa. Nämä tulokset koottiin sitten ennen puolta päivää isolle paperille yhteen ja näin voitiin tarkastella yhtäläisyyksiä ja erilaisuuksia ja kokonaisuutena katsoa millaisin eväin ollaan liikkeellä. Lisäksi pohdittiin toiminnan tavaoitteita ja taustalla olevaa ideologiaa.Lounaan jälkeen Business Model Canvasin pohjalta lähdettiin ideoimaan mahdollisia ja mahdottomiakin asiakasryhmiä aivoriihen avulla. Kerätyistä asiakasryhmistä listattiin osallistujien mielestä houkuttelevimmat ja mielekkäimmät ryhmät, joiden pohjalta edettiin tuoteideointiin samoin menetelmin. Lopputuloksena saatiin muutama toimivan tuntuinen ajatus.

Näistä kaksi valittiin jatkokehitykseen ja rough prototyping-menetelmän avulla lähdettiin hakemaan ns. lihaa luiden ympärille. Toteutunut tekniikka oli itseasiassa lopulta sovellettu yhdistelmä rough prototypingiä ja asiakaspolku kuvausta, jossa oli ikäänkuin aikajana mallia ennen-palvelu-jälkeen ja jossa mietimme mitä tarvitsee tapahtua jotta palvelu ostetaan, mitä tapahtuu palvelun aikana ja mitä sen jälkeen. Eri vaiheiden havainnollistaminen mahdollisti keskustelun esimerkiksi ostopäätökseen mahdollisesti vaikuttavavista tekijöistä ja osapuolista, potentiaalisista markkinointikanavista, tarvittavista resursseista yms.

Päivän aikana saimme tehtyä kahdesta eri tuotemahdollisuudesta oheisen kaltaiset alustavat "pikaprotot". Aika ja energia ei takataskussa olleeseen toimijaverkoston kartoitukseen enää riittänyt, mutta kaikenkaikkiaan tuntumaksi jäi ettei turhaa tyhjäkäyntiä juuri ollut ja pysyttiin varsin hyvin asiassa, vaikka kuuma päivä vähän verottikin voimia.


Asiakaspalautteen perusteella yksi keskeisempiä haasteita tämän tyyppisen kehityspäivän vetämisessä on terminologia, joka ei ole vielä vakiintunutta ja monet ilmaisut/termit kaipaavat kunnollisia suomennoksia. Myös osallistujalle vieras mindset (palvelumuotoiluajattelu) voi aiheuttaa "ähkyä" eli yhden päivän aikana tulee liikaa omaksuttavaa ja tätä ei ainakaan vieraskieliset käsitteet auta.

Kiitokset vielä osallistujille hyvästä hengestä, eväistä, työtiloista ja KAHVISTA, jota kuka tahansa 05:00 aamusta herännyt konsultti osaa erityisesti arvostaa.